Sinji
sveti bik,
ne šali

se z
zlatnino!
Vdori

srebra
so totalitarna
lakota.

Spij jo
mirno, napoji
sence.

Meridian,
ki ti določa
noč in dan,

tu, baker,
mora biti razporejen
pravilno.
  Azure
sacred bull,
don’t play
 
with
gold.
Invasions
 
of silver
are totalitarian
hunger.
 
Drink it
calmly, water
shadows.
 
Meridian,
defining you
day and night,
 
here, copper,
has to be arranged        
regularly.
 
 
 
 
     Translated from Slovenian by Joshua Beckman and the author
Tomaž Šalamun

Time<-------------------->Lick my hand if you're...